Edulugu


Senised saavutused ja hetkeseis IKT rakendamisel õppetöös:


- meie koolis on IKT rakendamine igapäevane nähtus;

- on toimunud meeskonnakoolitused nutiseadmete kasutamise võimaluste tutvustamiseks;

- on käivitatud ja toimuvad järjepidevad sisekoolitused IKT rakendamisest õpetajatele ja töötajatele;

- kooli ajaplaneerimine on veebipõhises kalendris;

- kooli dokumentide väljatöötamine ja info kogumine toimub pilvetehnoloogia põhiselt;

- koolis toimuvad e-õppe päevad;

- õpetajatel on olemas pidev IT-alane tugi;

- õpetajad on osalenud e-Twinningu koolitusel ning käivitanud oma partneriotsingu. Planeerime alates uuest õppeaastast käivitada e-Twinningu põhise ülekoolilise vabaaine;

- arvuti teel juhitavate seadmete hanke võit (Vernier, robootika seadmed);

- Progetiiger algatusgrupis osalemine;

- II koht Progetiigri õpilasvõistlusel.Olemasolev taristu:

- sülearvutid kõikidel õpetajatel;

- sülearvutite kasutamise võimalus ainetunnis;

- kool 100% kaetud WiFi võrguga;

- 3 arvutiklassi aineõpetajate kasutuses;

- õpilaste arvuti töökohad (ühe klassi jagu arvuti töökohti koolihoone avatud ruumis);

- igas klassiruumis õpetaja arvuti töökoht ja esitlustehnika (projektor + dokumendikaamera + audio);

- igas klassiruumis interaktiivne tahvel;

- koolis kasutusel elektrooniline õppeinfosüsteem (Stuudium);

- e-õppe keskkond (HITSA Moodle, Tera);

- Google Apps meilisüsteem ja veebipõhine kontoritarkvara, blogid, õpetajate e-portfoolio.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar