Ootused ja eesmärkViljandi Gümnaasiumi töötajate ja õpetajate meeskonnas on olemas positiivne ja eestvedav hoiak infotehnoloogia rakendamise osas. Koolitusel osalemine kujundab meile suurepärase võimaluse uues koolis käivitatud ideede ja meetodite edasiarendamiseks.


Oleme oma füüsilise õpikeskkonna disainimisel pidanud silmas kasutajapõhist käepärasust ning kõikide esmavajalike IT seadmete olemasolu igas õpperuumis, seetõttu on Digijuhi koolituse ideoloogiline kontseptsioon meie organisatsiooni jaoks väga sobilik. Vajame hetkel just loominguliste rakendusideede jaoks täiendavaid teadmisi ning moraalset tuge.


Viljandi Gümnaasium loodab koolitusel osalemise kaudu arendada tehnoloogiapõhise õppe rakendamise viisid senisest mitmekülgsemaks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar